Personal

Utöver traditionell tandvård så utför vi även implantat, estetisk tandvård samt tandblekning. Vi hjälper även dig som är tandvårdsrädd. Även barn och ungdomar är välkomna till oss. Numera gäller fritt vårdval, vilket innebär fri tandvård tom 22 år. Vi satsar mycket på förebyggande tandvård, vilket på sikt ger dig god munhälsa samt låga kostnader. Personalen är välutbildad, har hög kompetens och stor erfarenhet. Vi har modern utrustning och trivsamma lokaler.

 
Ingrid Nyberg Berglund - leg tandläkare sedan 1979

Vi glädjer oss för alla nöjda patienter som därför också rekommenderar oss för sina vänner. Att ständigt förbättra och utbilda oss och därmed förbättra även vården har hög prioritet hos oss. Utöver tandläkarutbildning har jag  även universitetsutbildning i  oralmedicin, psykologi och materiallära.

 


Ulla Mattsson - leg tandhygienist

Vi vill ge dig råd om hur du bäst sköter dina tänder men också att du ska förstå hur mycket din totalhälsa är beroende av god tandhälsa och munhygien. Ju större ansvar du själv tar, desto mer kan du utnyttja vår specialkompetens och erfarenhet. Som tandhygienist är jag legitimerad att utföra undersökningar. Jag hjälper dig till friska tänder genom hela livet!

 

Elisabeth Wikman - tandsköterska
Vi utbildar oss regelbundet och är uppdaterade med de senaste vetenskapliga rönen.

 

Marion Ahola  tandsköterska

Att arbeta kvalitetsinriktat ger nöjda kunder och vi får en trivsam arbetsmiljö.

 

Annica Sydfeldt -tandsköterska
Det är mig ni oftast träffar i receptionen. Det är roligt att arbeta med nöjda kunder.
Hoppas Du också känner dig välkommen till oss.