Avslutat avtal med region Skåne

Vårt mångåriga vårdavtal med region Skåne avslutades dock 28/2 2023.