Christer Carlsson arbetar nu även på en smärtmottagning i Malmö en dag per vecka

Christer Carlsson arbetar nu även på en smärtmottagning i Malmö en dag per vecka (torsdagar).