Patientavgifter

Vi ingår i den offentliga försäkringen så Du betalar samma patientavgift som vid motsvarande besök inom vanlig offentlig vård. Region Skånes regler, högkostnadskort och frikort gäller.

Läkarmottagning 300 kr 
vid första besöket om läkarremiss finns 100 kr

Avgiftsfria besök om Du är under 20 år eller över 85 år

I samtliga fall gäller:
Kontant betalning. Du kan inte betala med kort – tag med kontanter!