Hemsjukvård

Patienter inom hemsjukvården får besök i hemmet av sjuksköterska/läkare. Namngiven patientansvarig läkare respektive patientansvarig sjuksköterska ska finnas för varje inskriven hemsjukvårdspatient.

Sjuksköterskan bedömer, utvärderar och skriver ansökan om hemsjukvårdsbidrag. Distriktssköterskan kan ordinera förbrukningsartiklar till patienten. Övriga patienter får medicinskt motiverade hembesök.