Om vårdcentralen

Verksamhetschef

Lil Ragnerstam, Distriktssköterska

Medicinskt ansvarig läkare

Gopal Dey, Distriktsläkare

Patientavgift

Patientavgiften betalas i receptionen vid vårdtillfället. Vi har även möjlighet att ta kortbetalning.

Patientavgiften bestäms av Region Stockholm och följande avgifter gäller för sjukvård tillsvidare:

Läkarbesök 200 kr
Sköterskebesök 100 kr
Frikort gäller

Över 85 år är avgiftsbefriade

För hälsovård, intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort.

Följande regler för vård- och besöksgaranti gäller:

Vårdgarantin innebär att primärvården är ansvarig för de första kontakterna och skall erbjuda hjälp, antingen per telefon eller genom besök, samma dag som vården kontaktas.

Om den första kontakten ej sker med läkare ska tid för läkarbesök kunna erbjudas senast inom fem dagar.