Fysioterapi

Bedömning och behandling av resonerar med neurologiska diagnoser i syfte att förbättra och/eller bibehålla optimal funktion. Val av behandlingsstrategi görs i samråd med patienten.


Tina Ny
Specialiserad fysioterapeut neurologi