Kontinuitet

Hos oss bygger du förtroende med en och samma tandläkare!

För att kunna känna sig trygg krävs ett ömsesidigt förtroende mellan dig som patient och oss som vårdgivare. Att regelbundet få träffa samma tandläkare gör det enklare att bygga upp ett sådant förtroende. En långsiktig relation främjar patientsäkerheten och bidrar till en ökad vårdkvalitet.

Vi värdesätter kontinuitet och vill tacka alla patienter som årligen återkommer till oss och skapar långvariga relationer.