MEP (Motor Evoked Potential)


Syfte: Att undersöka hur nervimpulser transporteras från hjärnan och ut till muskler i kroppen.

Förberedelser: Inga förberedelser behövs.

Utförande: Med hjälp av ett magnetfält stimulerar vi hjärnregionerna som styr rörelser, vartefter ett muskelsvar registreras. Själva stimuleringen över huvudet kan upplevas lite obehagligt, men är inte farlig.

Kontraindikationer för MEP-undersökning: Pacemaker, inopererade nervstimulatorer, implantat, pumpar, metallbitar/delar i kroppen, graviditet, personer med svårbehandlad epilepsi.

Tidsåtgång: 30 minuter