Termotest


Syfte: Att mäta funktionen från tunna nervtrådar som förmedlar temperatur- och smärtupplevelser. Vid sjukdomar i dessa nervtrådar ändras förmågan att uppleva temperaturförändringar, vilket vi kan upptäcka.

Förberedelser: För att undersökningen skall utföras på bästa sätt bör händer och fötter vara varma.

Utförande: Vid undersökning av hudkänsel använder vi en keramisk platta som värmer och kyler huden, stimulerar hudens känselceller och informationen vidarebefordras av nervtråden upp till hjärnan. Du kommer själv att få ange när du känner värme och kyla från plattan enligt tydliga instruktioner.

Undersökningstid: 1 timme.