matvaror inzoomade på en hylla, ser hälsosamt ut.

Viktgrupp

Vi erbjuder verktyg för viktminskning samt bidrar med en ökad kunskap inom kost. För att komma igång med nya vanor och genomföra livsstilsförändringar är du välkommen till behandling i grupp vid åtta tillfällen. Gruppbehandlingen är baserad på en problemlösningsmodell som ger dig ett systematiskt program att följa.

Gruppledaren kommer att förklara de olika momenten i programmet och beskriva hur de ska utföras i praktiken vilket du också får i hemuppgift att göra mellan träffarna. Till det kommer diskussioner i gruppen.

Följande teman med tillhörande hemuppgifter kommer att gås igenom:

• Målformulering varför man vill gå ner i vikt
• Matregistrering och fysisk aktivitetsregistrering
• Analys och problemformulering utifrån registreringarna
• Handlingsplan – hur man ska göra
• Risksituationer

Vid behov erbjuds individuell rådgivning hos dietist och individuell träningshjälp av fysioterapeut. Hör av dig till receptionen för att boka en tid. Välkommen!