Hälsan Vasa välkomnar er till yrselkurs, 28–29 januari 2023

I samarbete med Rehabkurser kan vi erbjuda en 2-dagars yrselkurs.

 

Var: Hälsan Vasa, Genetaleden 7, 151 59 Södertälje
Datum: 28–29 januari 2023, 9.00-16.00 båda dagarna
Pris: 5990: - ex moms (i priset ingår modell av inneröra värde 699:-, lunch och fika båda dagarna).

Anmälan skickas till: andreas.eklund@ptj.se
Inkludera: Namn på deltagare, företagsnamn, adress, organisationsnummer (alternativt personnummer), samt eventuell specialkost.

Avbokning kan ske senast 2022-12-23, därefter är anmälan bindande och kommer faktureras i sin helhet.

 

Föreläsare: 

Daniel Petersson (Rehabkurser) leg sjukgymnast. Jag arbetar numera heltid med att bedöma och behandla yrselpatienter på Universitetssjukhuset i Linköping. Jag är en del av balanslaboratoriet Universitetssjukhuset (US) Linköping, och utbildar kontinuerligt bland annat läkare, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer och sjuksköterskor i Sverige.


Kursens innehåll: 

Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktisk undervisning
Kursen lämpar sig för sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare, naprapater, kiropraktorer och andra yrkeskårer som vill utveckla sitt handläggande av yrselpatienter. Efter kursen ska du inte bara ha en ökad kunskap om de vanligaste yrseldiagnoserna när det kommer till diagnostik och behandling, du kommer även lättare att kunna avgöra om det är du själv som ska handlägga patienten eller om du skall remittera den vidare.

Kursen går grundligt igenom nya rön om anamnestagning som är viktiga att känna till. Det finns även ett avsnitt om vilka symtom du ska vara observant på (röda flaggor) och eventuellt skicka vidare för utredning.Stort fokus läggs på den vanligaste yrseldiagnosen BPPV. Du kommer ha kunskap att behandla både bakre och lateral båggång och förstå fysiologin bakom dessa.

Du kommer även få följa med på en patientresa med en genomgång av patienternas vanligaste frågor på rum t.ex. Varför drabbas jag? Kan jag få det igen? Finns det något jag ska undvika? Vad gör jag om det kommer igen? Teori blandas med praktisk träning med handfasta tips för att lättare kunna skapa en god struktur i ert omhändertagande. BPPV-föreläsningen inkluderar även ett kort avsnitt om framtidens yrselundersökning där Daniel är en av få i Sverige som undersöker och behandlar patienter med TRV-stolen.

Kursen belyser även diagnosen PPPY/PPPD (Persistent postural-perceptual dizziness/yrsel) som länge har varit en bortglömd diagnos men som inom kort kommer få en egen ICD-diagnoskod. Har du patienter som upplever att de är "konstant yra" men som du inte hittar några kliniska fynd på? Har du patienter som beskriver att de är yra men som ändå kan gå och träna och springa? Detta är exempel på vanliga symtom som kan tyda på att patienten lider av PPPD.

Brukar du behandla cervikogen yrsel? Detta är ingen "hands-on" kurs för nackbehandling men då diagnosen är vanligt förekommande hos både patienter och som förklaringsmodell hos terapeuter. Kursen belyser hur vi kommer fram till diagnosen och vilka utredningar som patienten bör ha gjort innan diagnosen övervägs.

Kursen tar även upp vestibulär träning och såväl tips som vanliga felkällor vid träning av balansen. Det kommer även ges förslag på utvärderingsmodeller. Det finns mängder av differentialdiagnostik inom yrsel och balansrubbningar. I denna kurs kommer ett fåtal till diagnoser beröras. Fokus ligger på funktionell diagnostik d.v.s. vad är mest troligt att ni kommer träffa på för patient?

 

 

Detaljerat innehåll: 

Kursen omfattar 2 heldagar med föreläsningar och praktisk undervisning.

 • Fördjupad kunskap kring örats anatomi och fysiologi
 • Anamnes – Vilka frågor ger mest & bäst information?
 • Bakgrund, diagnostik & behandling godartad lägesyrsel (fördjupad nivå)
 • PPPY (ny diagnos!)
 • Cervikogen yrsel (teori)
 • Differentialdiagnostik
 • Tolkning av nystagmus
 • Användning av Frenzelglasögon – Går det att undersöka utan?
 • Praktisk undervisning och teoretiska patientfall
 • Vestibulär rehabilitering
 • Utvärdering av yrsel.

Praktiska moment demonstreras även med Rehabkursers egna pedagogiska hjälpmedel

 

Kursmaterial: 

Allt kursmaterial skickas ut digitalt före kursstart.

 • Åhörarkopior till samtliga föreläsningar
 • Lathund yrseldiagnostik
 • Hemträningsprogram Epleys
 • Hemträningsprogram Semonts
 • Hemträningsprogram Vannucchi-Asprella
 • Hemträningsprogram Barbeque
 • Patientfolder BPPV
 • Patientfolder vestibularisneurit
 • Patientfolder PPPY

Alla deltagare får en modell av innerörat (värde 699:-). Att kunna se anatomin 3-dimensionellt samtidigt som du undersöker och behandlar ger en helt annan förståelse för vad som skulle kunna gå fel. Dessutom är det ett utmärkt redskap i undersökningsrummet när patienten ska förstå varför den kan bli yr i vissa positioner.

 

Kursens mål: 

Efter att du gått kursen ska du klara av att ta emot yrselpatienter som söker i primärvården. Du ska kunna ta en grundlig yrselanamnes och utifrån anamnesen välja lämpliga undersökningsmetoder. Du ska kunna behandla BPPV i posterior och laterala båggången samt ha kännedom om differentialdiagnoser och röda flaggor. Du ska även ha kunskap om vilka diagnoser du själv kan behandla och vilka som kräver vidare remittering för bedömning/behandling.

Det krävs ingen speciell fördjupning som ni måste läsa på före kursen men om ni vill repetera någon del i förväg så finner ni några användbara länkar nedan.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel
https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kliniska-riktlinjer/dokument/kliniska-riktlinjer-for-fysioterapi-vid-yrsel.pdf

För dig som vill veta mer om BPPV
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26756126/

Bilder på innerörats båggångar mm.
https://www.cmaj.ca/content/169/7/681.long

Film på bakre båggång på youtube
https://www.youtube.com/watch?v=kEalviAbrog

För dig som vill veta mer om PPPY samt diagnoskriterier:
https://pn.bmj.com/content/18/1/5

 

Här kan du ladda ned denna information som PDF.