matvaror inzoomade på en hylla, ser hälsosamt ut.

Viktgrupp, viktminskning för bättre hälsa

Kom igång med nya vanor och genomför önskade livsstilsförändringar!
Gruppbehandlingen baseras på en problemlösningsmodell och ger dig ett systematiskt program med strukturerade hemuppgifter att följa samt gruppdiskussioner.

Vi börjar med föreläsningar om bra matvanor och fysisk aktivitet. Därefter har träffarna teman med tillhörande hemuppgifter:

• Målsättning – varför vill jag gå ner i vikt?
• Mat- och fysisk aktivitetsregistrering
• Analys och problemformulering
• Handlingsplan – hur gör jag?
• Risksituationer
• Uppföljning

Vid behov erbjuds individuell rådgivning hos dietist och individuell träningshjälp av fysioterapeut. Hör av dig till receptionen för att boka en tid. Välkommen!