Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter kan hjälpa dig med råd och utprovning av hjälpmedel .

Kontakt
Ring 026 - 65 03 00, tryck 1

På Region Gävleborgs hemsida kan Du läsa om:
Hjälpmedel - för brukare