Tuberkulosprov (PPD)

Boka tid

Du bokar tid genom att ringa 046-19 93 00, knappval 3, därefter 2 (BVC).

Vad gör vi?

Riktad hälsokontroll avseende tuberkulos.

PPD-mottagningen vid Hälsocentralen Sankt Hans erbjuder hälsokontroller inför tuberkulosvaccination till följande grupper:

- Riskbarn som remitterats från Barnavårdscentral

- Riskbarn, upp till 18 års ålder, som remitterats från Skolhälsovården eller Komvux.

Besöket är kostnadsfritt.

Vid eventuell tuberkulintest (PPD) och eller vaccination (BCG) tillkommer avgift:
PPD  110 kr
BCG 160 kr

Du kan läsa mer om tuberkulos och tuberkulinprövning (PPD) här.