Äldrevårdsmottagning

Vi gör det lättare för dig som är 75 år eller äldre.

Kontakt

Telefon 073-662 49 99. 
Telefontid måndag-fredag  9-10, 14-15.
Övrig tid telefonsvarare. Vi ringer upp dig samma dag.

Vi utför

  • Minnesutredning i hemmet
  • Hälsosamtal med fokus på er äldre med bl.a. inkontinens, fallskadeprevention
  • Läkemedelsgenomgångar för att upptäcka felaktig eller riskfylld medicinering
  • Genomgång av vårdbehov och stödinsatser i en individuell vårdplan.
  • Hembesök av distriktssköterska och doktor.

Distriktssköterskan ansvarar för äldremottagningen.