Distriktssköterskor

På vår Distriktssköterskemottagning tar vi bland annat hand om följande besvär:

  • Inkontinens - Utredning, behandling och förskrivning
  • Bensår och underbenssvullnad - Sårvård och kompressionsbehandling
  • Hudutslag - Bedömning och behandling av utslag, eksem m.m.
  • Öron - Misstanke om vaxpropp eller besvär från hörselgångar
  • Ögon - Besvär som ögoninflammation eller allergi