Hälsomottagning

Man kan både må bättre och förebygga eller behandla många sjukdomar genom hälsosammare vanor. Vi ger dig professionellt stöd i detta arbete!

Boka tid

Boka tid genom att ringa 046-19 93 00

Vad gör vi?

Sundare levnadsvanor ger inte bara minskad risk för sjukdom utan även ett ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar framför allt med kost-, motions- och alkoholvanor.
Tobaksvanor sköts av vår astma/KOL-sköterska.

I enlighet med Regions Skånes vårdprogram för levnadsvanor erbjuder vi efter läkares eller sjuksköterskas bedömning samtal och stöd av specialutbildad sjuksköterska. Vi riktar oss främst till dig som har drabbats av diabetes, hjärt-kärlsjukdom, stroke, högt blodtryck eller fetma.

Tillsammans med sjuksköterskan och din läkare hoppas vi att du kan finna en väg till bättre hälsa.