Administration

Tänk på att receptionisten inte har någon sjukvårdsutbildning. Av denna anledning kan du inte få svar på medicinska frågor i receptionen. Om du har behov av tidbokning och rådgivning får du kontakt med sjuksköterskan.

Våra medicinska sekreterare sköter utskrift av journaler, remisser och andra dokument samt ansvarar för administrativa rutiner. Som patient ser du troligen inte det viktiga arbetet som den medicinska sekreteraren gör. Kvalificerade sekreterare gör en mycket viktig insats för att öka säkerheten i vården.

 


Agneta, sekreterare

 

Rebecka, sekreterare

 

Monica, receptionist