Start

Välkommen till din vårdcentral

VACCINATION MOT COVID

 

AKTUELLT 

 

Fas 3 är påbörjad
- Personer i åldern 60–64 år, medicinska riskgrupper vaccineras först. Dessa ska ha fått brev från region Skåne.
- Personer som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Till exempel på grund av hemlöshet.
- Personer i åldern 18–59 år som tillhör en medicinsk riskgrupp. 

Region Skåne börjar nu kalla personer i åldern 18-59 år som har en sjukdom som innebär en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. De som berörs kommer att bli kontaktade av sin vårdgivare, antingen av någon av sjukhusens specialistmottagningar eller den vårdcentral som de redan har en etablerad kontakt med sedan tidigare.
Sjukhusen är först ut att kontakta sina patienter och kommer att vaccinera dessa grupper under kommande veckor. Här är det den behandlande läkaren som kommer att identifiera sina svårast sjuka patienter, och som med hänsyn till underliggande sjukdom, riskerar att drabbas hårt av covid-19.
Vi på Hälsocentralen Sankt Hans börjar nu kontakta via telefon den här gruppen av patienter för att erbjuda vaccinering. Också här är det sjukdomshistoria och vårdcentralernas kännedom om patienternas sjukdomsbild som styr urvalet.

 

Information kring Covid-vaccination finns här:

- Folkhälsomyndigheten: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

- Folkhälsomyndigheten: Vaccination mot covid-19

- 1177: Om vaccin mot covid-19

- Region Skåne: Vaccination mot covid-19


Vid oklarhet/frågor vill vi helst att du kontaktar oss via vår digitala onlinetjänst "Mitt PTJ", länk finns här ovan på vår hemsida

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUSET

- Patienter med symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, snuva, feber och halsont, bör avstå från planerade mottagningsbesök eller Lab-provtagning.
Istället var god och ta kontakt med Hälsocentralen, BVC, BMM per telefon eller Mitt PTJ för rådgivning.
Det gäller även lindriga symptom.

- Patienter bör inte besöka Hälsocentralen om man har nyinsjuknat i dessa symptom, tag istället kontakt med oss via telefon eller Mitt PTJ. 
- Patienter kan också kontakta det nationella informationsnumret 113 13 för information om coronaviruset. De svarar på frågor som inte är symptomrelaterade.
- Det är viktigt att följa händelseutvecklingen gällande rekommendationerna

Region Skåne har självtest för dig som misstänker att du har Covid-19 eller misstänker att du har haft Covid-19. Bokas via 1177, se länkar nedan.
Länk till 1177 Självtest 

Frågor och svar om självtest för covid-19

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare

 

Nu kan du även träffa oss online.

Läs mer och besök vår digitala mottagning här

 

Här finns allt du kan förvänta dig av en välfungerande vårdcentral.

För mer information, titta under respektive mottagning i menyn ovan.