Barnmorskemottagning i Sjöstaden

Du är välkommen till oss, besöken hos oss är kostnadsfria. Vi som arbetar här har lång yrkeserfarenhet av förlossning och mödrahälsovård.


__________________________________________________________________________


Drop-in tisdagar 15.00-16.45 för preventivmedel, klamydiatest och byte av Oestring.


 


Om du kommer till oss för första gången boka gärna en tid. 


___________________________________________________________________________


Vi ser gärna att du använder munskydd när du besöker oss och att du är fullt frisk.  


___________________________________________________________________________


Om du har symtom på luftvägsinfektion exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber ska du inte besöka vår barnmorskemottagning.


Kontakta 1177 för råd angående eventuell provtagning.


Kontakta oss på vår telefon 08-462 25 22 mån-fre 11.00-12.00 för rådgivning.


__________________________________________________


Avgift för uteblivet besök


Om du måste avboka din tid för graviditets- eller efterkontroll ska detta göras senast 24 timmar före besöket. Om du uteblir utan giltigt skäl eller avbokar för sent kommer du att debiteras 400 kronor för besöket, även om ditt besök skulle varit kostnadsfritt. Detta gäller även om du har frikort. Uteblivna besök till cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning, provtagning för sexuellt överförbara infektioner eller abortrådgivning omfattas inte av avgiften.


___________________________________________________________________________


PERSONUPPGIFTSHANTERING


Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.


Bland de uppgifter vi samlar in ingår namn och telefonnummer och ibland e-post för att kunna nå dig för att exempelvis ge dig information inför ditt besök hos oss. Användningen av personuppgifter är avgörande för att tillhandahålla en högkvalitativ vård och vi samlar bara in den information som är nödvändig. Den information vi hanterar är oftast reglerad av Patientdatalagen eller annan lagstiftning som Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.


Vi vidtar också olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen bara kan användas som avsett och av personer med korrekt behörighet. Du kan känna dig trygg att vår personal värnar om din integritet i sitt dagliga arbete.


Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.praktikertjanst.se/personuppgifter