Vår verksamhet

Läs nedan om vad vi erbjuder här på mottagningen!

Vi erbjuder

Cellprovtagning

Ni som har en  remiss med datum och tid från Regionalt Cancercentrum provtas hos oss. 

Alla kvinnor mellan 23-49 år som är folkbokförda i region Stockholm kallas vart 3:e år till en gynekologisk cellprovtagning. Kvinnor mellan 50-64 år kallas vart 5:e år. 

Barnmorskor utför provtagningen och den är kostnadsfri och frivillig. Svar på taget cellprov meddelas per brev inom 4-6 veckor.

För övrig upplysning:

Screeningverksamheten
Telefon: 08-123 138 20
Telefontid: Måndag - fredag 10:00-11:00 samt 13:00-14:00

 

Fosterdiagnostik

Blivande föräldrar erbjuds information om fosterdiagnostik, den är frivillig.

Fosterdiagnosmetoder

  • Ultraljud
  • KUB (kombinerat ultraljud och blodprov)
  • NIPT (Non-Invasive Prenatal Test)
  • Moderskaksprov
  • Fostervattensprov

›  Läs mer om fosterdiagnostik på 1177.se

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Graviditet

Att få veta att man är gravid känns för många omtumlande och det kommer upp många frågor. Vi tar hänsyn till både kropp och själ och ger individuellt stöd och uppmuntran under graviditeten.

Du är välkommen till oss när du är gravid och vill komma för ett inskrivningssamtal. 

Vi arbetar för att du skall ha en så bra hälsa som möjligt under graviditeten. Vid inskrivningssamtalet ges information om livsstilsfaktorer som kost, bruk av alkohol, droger, tobak och eventuell medicinering.

 

Biobank

De flesta prover som tas i Stockholms läns landsting sparas i så kallad biobank.

›  Läs mer om biobanken

Sammanhållen journalkedja

Mödrahälsovården och kvinnoklinikerna i Stockholms län har sammanhållen journalföring i ett gemensamt journalsystem, Obstetrix. Det innebär att de som deltar i din vård har möjlighet att läsa hela din journal gällande den här graviditeten.

Graviditetsregistret

Mödrahälsovård, fostermedicin, förlossningsvård och neonatalvård deltar alla i kvalitetsregister i syfte att förbättra och utveckla vården. Uppgifter hämtas från journalen.

›  Läs mer om graviditetsregistret

Informera din barnmorska om du inte samtycker till någon av ovanstående punkter.

Information om fosterdiagnostik

Du/Ni får information om vilka prover man erbjuds under graviditeten. Ni ges möjlighet till att ställa frågor kring känslor runt din graviditet med mera.

Information om provtagning under graviditeten

Vid första besöket kommer vi att ta blodtryck, vikt, blodvärde, urinprov och sockervärde.

Graviditetstest

Har menstruationen uteblivit en vecka är du välkommen att komma på vår dropin-mottagning eller ringa och boka tid för att lämna in graviditetstest. Svaret på testet får du direkt.

 

 

Preventivmedelsrådgivning

Vi erbjuder:

  • kostnadsfri preventivmedelsrådgivning
  • hjälp med rätt val av preventivmetod om du känner dig osäker
  • Förnyelse av recept
  • Insättning av koppar och hormonspiraler
  • Insättning av p-stav

För att få hjälp med att sätta en spiral eller p-stav så behöver en tid bokas. 

Före besöket kan du gå in på preventivguiden.se för mer information.