Vår verksamhet

Läs nedan om vad vi erbjuder här på mottagningen!

Vi erbjuder

Cellprovtagning


Obs! På grund av rådande Covid-19-situation är drop-in mottagningen för cellprov tills vidare stängd.

Endast ni som har en ny remiss med datum och tid från Regionalt Cancercentrum provtas hos oss.

Alla kvinnor mellan 23-49 år som är folkbokförda i Stockholms Läns Landsting kallas vart 3:e år till en gynekologisk cellprovtagning. Kvinnor mellan 50-64 år kallas vart 5:e år.

Barnmorskor utför provtagningen och den är kostnadsfri och frivillig. Svar på taget cellprov meddelas per brev inom 4-6 veckor.

För övrig upplysning:

Screeningverksamheten
Telefon: 08-123 138 20
Telefontid: Måndag - fredag 10:00-11:00 samt 13:00-14:00

1177
Telefon: 08-1177

Fosterdiagnostik

Blivande föräldrar erbjuds information om fosterdiagnostik, den är frivillig.

Fosterdiagnosmetoder

  • Ultraljud
  • KUB (kombinerat ultraljud och blodprov)
  • NIPT (Non-Invasive Prenatal Test)
  • Moderskaksprov
  • Fostervattensprov

›  Läs mer om fosterdiagnostik på 1177.se

Föräldrastöd och information till blivande föräldrar

Graviditet

Att få veta att man är gravid känns för många omtumlande och det kommer upp många frågor. Vi tar hänsyn till både kropp och själ och ger individuellt stöd och uppmuntran under graviditeten.

Du är välkommen till oss när du är gravid och vill komma för ett inskrivningssamtal. 

Vi arbetar för att du skall ha en så bra hälsa som möjligt under graviditeten. Vid inskrivningssamtalet ges information om livsstilsfaktorer som kost, bruk av alkohol, droger, tobak och eventuell medicinering.

Om du vill förbereda dig för ditt första inskrivningssamtal kan du fylla i hälsodeklarationen nedan innan besöket.

›  Hämta blankett för Hälsodeklaration, inskrivningssamtal

Biobank

De flesta prover som tas i Stockholms läns landsting sparas i så kallad biobank.

›  Läs mer om biobanken

Sammanhållen journalkedja

Mödrahälsovården och kvinnoklinikerna i Stockholms län har sammanhållen journalföring i ett gemensamt journalsystem, Obstetrix. Det innebär att de som deltar i din vård har möjlighet att läsa hela din journal gällande den här graviditeten.

Graviditetsregistret

Mödrahälsovård, fostermedicin, förlossningsvård och neonatalvård deltar alla i kvalitetsregister i syfte att förbättra och utveckla vården. Uppgifter hämtas från journalen.

›  Läs mer om graviditetsregistret

Informera din barnmorska om du inte samtycker till någon av ovanstående punkter.

Information om fosterdiagnostik

Du/Ni får information om vilka prover man erbjuds under graviditeten. Ni ges möjlighet till att ställa frågor kring känslor runt din graviditet med mera.

Information om provtagning under graviditeten

Vid första besöket kommer vi att ta blodtryck, vikt, blodvärde, urinprov och sockervärde.

Graviditetstest

Har menstruationen uteblivit en vecka är du välkommen att ringa och boka tid för att lämna in graviditetstest. Svaret på testet får du direkt.

Drop-in är inställd på grund av pandemin. 

 

Klamydiaprov

Vi tar även klamydiaprov. Ring för att boka tid. 

Klamydia är en könssjukdom som kan leda till sterilitet. Klamydia kan vara helt symtomfri. Provtagningen består av ett urinprov, du ska inte ha kissat på två timmar innan du lämnar provet.

Hemtest för klamydia kan beställas på 1177.se.

Preventivmedelsrådgivning

Vi erbjuder:

  • kostnadsfri preventivmedelsrådgivning
  • hjälp med rätt val av preventivmetod om du känner dig osäker
  • skriver ut p-piller
  • sätter in koppar och hormonspiraler
  • utprovning av pessar

Kopparspiral

Kopparspiral kan sitta i 5 år, den är kostnadsfri.
Menstrautionerna kan blir något rikligare och mer långdragna, men ej hos alla.

Hormonspiral

Hormonspiral kan sitta i 3-5 år och kostar cirka 1000 kr.
Hormonspiralen förskrivs på recept av barnmorska eller läkare som också utför själva insättningen. Det är bäst att sätta in hormonspiralen i slutet av menstrautionen eller strax efter för att utesluta en eventuell graviditet.
De 3-6 första månaderna kan spiralen ge småblödningar.
Uppföljningsbesök erbjuds efter cirka 3 månader vid förstagångsanvändning av spiral eller utifrån patientens önskemål och behov.