Cellprovtagning

 

Obs! På grund av rådande Covid-19-situation är drop-in mottagningen för cellprov tills vidare stängd.

Endast ni som har en ny remiss med datum och tid från Regionalt Cancercentrum provtas hos oss.

 

Alla kvinnor mellan 23-49 år som är folkbokförda i Stockholms Läns Landsting kallas vart 3:e år till en gynekologisk cellprovtagning.

Kvinnor mellan 50-64 år kallas vart 5:e år.

Barnmorskor utför provtagningen och den är kostnadsfri och frivillig.

Svar på taget cellprov meddelas per brev inom 4-6 veckor.

För övrig upplysning :

Screeningverksamheten
Telefon: 08-123 138 20.
Telefontid: Måndag - fredag 10:00-11:00 samt 13:00-14:00

1177 Vårdguiden:
Telefon: 08-1177