Föräldraförberedande information

P g a pandemin är alla fysiska träffar inställda tills vidare. Vi hänvisar till digital föräldraförberedande information enligt Region Stockholm.

https://barnmorskemottagningar.sll.se/graviditet/foraldrautbildning/