Fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik

Blivande föräldrar erbjuds information om fosterdiagnostik, den är frivillig.

Fosterdiagnosmetoder

Ultraljud

KUB (kombinerat ultraljud och blodprov)

NIPT (Non-Invasive Prenatal Test)

Moderskaksprov

Fostervattensprov

https://www.1177.se/Stockholm/ under fliken gravid och fosterdiagnostik.