Graviditet

Att få veta att man är gravid känns för många omtumlande och det kommer upp många frågor. Vi tar hänsyn till både kropp och själ och ger individuellt, stöd och uppmuntran under graviditeten.

Du är välkommen till oss när du är gravid och vill komma för ett inskrivningssamtal. 

Vi arbetar för att du skall ha en så bra hälsa som möjligt under graviditeten. Vid inskrivningssamtalet ges information om livsstilsfaktorer som kost, bruk av alkohol, droger, tobak och ev medicinering.

Om du vill förbereda dig för ditt första inskrivningssamtal kan du fylla i hälsodeklarationen nedan innan besöket.

Hämta blankett för Hälsodeklaration, inskrivningssamtal

____________________________________________________________________________

Biobank

De flesta prover som tas i Stockholms läns landsting sparas i så kallad biobank.

Läs mer om biobanken: http://biobanksverige.se/

Sammanhållen journalkedja

Mödrahälsovården och kvinnoklinikerna i Stockholms län har sammanhållen journalföring i ett gemensamt journalsystem, Obstetrix. Det innebär att de som deltar i din vård har möjlighet att läsa hela din journal gällande den här graviditeten.

Graviditetsregistret

Mödrahälsovård, fostermedicin, förlossningsvård och neonatalvård deltar alla i kvalitetsregister i syfte att förbättra och utveckla vården. Uppgifter hämtas från journalen.

Läs mer om kvalitetsregistret: https://www.medscinet.com/gr/default.aspx

Informera din barnmorska om du inte samtycker till någon av ovanstående punkter.

____________________________________________________________________________

 Information om fosterdiagnostik

Du/Ni får information om vilka prover man erbjuds under graviditeten. Ni ges möjlighet till att ställa frågor kring känslor runt din graviditet mm.

____________________________________________________________________________

Information om provtagning under graviditeten

Vid första besöket kommer vi att ta blodtryck, vikt, blodvärde, urinprov och sockervärde.