Preventivmedelsrådgivning

Vi erbjuder dig

  • kostnadsfri preventivmedelsrådgivning
  • hjälp med rätt val av preventivmetod om du känner dig osäker
  • skriver ut p-piller
  • sätter in koppar och hormonspiraler
  • utprovning av pessar

Kopparspiral kan sitta i 5 år, den är kostnadsfri.
Menstrautionerna kan blir något rikligare och mer långdragna, men ej hos alla.

Hormonspiral kan sitta i 3-5 år och kostar cirka 1000 kr.
Hormonspiralen förskrivs på recept av barnmorska eller läkare som också utför själva insättningen. Det är bäst att sätta in hormonspiralen i slutet av menstrautionen eller strax efter för att utesluta en eventuell graviditet.
De 3-6 första månaderna kan spiralen ge småblödningar.
Uppföljningsbesök erbjuds efter cirka 3 månader vid förstagångsanvändning av spiral eller utifrån patientens önskemål och behov.