Aktuellt

 

Information angående provtagning covid-19

Vi erbjuder INTE allmän provtagning av covid-19. Vi utför endast provtagning när läkare bedömer att det behövs för patientens behandling.

Provtagning görs när en bekräftelse eller ett uteslutande av covid-19 har betydelse för vilken medicinsk behandling patienten ska få. Det kan exempelvis vara patienter som har varit sjuka under lång tid, som har andra riskfaktorer eller äldre personer som har svårtolkade symtom.

Läkaren avgör även vilket slags prov patienten ska ta. För att avgöra om patienten bär på viruset just nu tas provet genom att en tops förs in i näsan. För att se om patienten har haft sjukdomen tidigare och utvecklat antikroppar tas ett blodprov.

Patienter som behöver vård ska ringa till sin vårdcentral. Under coronapandemin har vi inte någon drop-in mottagning. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en första bedömning och bokar tid för videobesök till läkare om det finns behov av det.

Om läkaren sedan bedömer att patienten behöver provtas för covid-19 bokas tid för provtagning och informerar patienten om var provet ska utföras.

För att undvika smitta skiljer vi patienter som ska provtas för covid-19 från patienter som besöker mottagningen för andra besvär. Vårdpersonalen som utför provtagningen bär skyddsutrustning.

Det tar några dagar innan provsvaret är klart. Läkaren som ordinerat provet meddelar patienten vad provsvaret visade. Om du känner dig sjuk, har feber eller hosta, ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Det gäller även om du är lindrigt sjuk.

 

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUS!


Drop in-mottagningen håller stängt tillsvidare! 

Vi erbjuder nu "telefonbokade Drop in-tider" på morgonen mellan 8.30 – 10.00.

Från kl 7.45 -17.00 kan du ringa våra sköterskor för rådgivning eller boka tid till vår Drop in-mottagning.

Har du förkylningssymtom eller annan åkomma och förkylningssymtom som du behöver söka för, kommer vi att undersöka dig utomhus.

OBS! Du får inte gå in på mottagningen om du har förkylningssymtom. Ring mottagningssköterskan eller 1177 och rådgör.

Tänk också på att inte komma fler än två personer till mottagningen, även om du har flera barn, önskar vi att ni kommer en vårdnadshavare och ett barn. 

Om du är över 70 år bör du för din egen skull inte komma till mottagningen alls. Behöver du vård kan vi lösa det genom hembesök, videosamtal eller telefonsamtal.

Den närmaste tiden kommer hela mottagningen att fokusera på akut sjuka patienter. Det innebär att tex årskontroller, spirometrier mm får vänta tills läget har stabiliserat sig. Du kommer att få recept på de mediciner du behöver, ta kontakt om de börjar ta slut.

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Självskattningstest:  https://corona.sll.se/

Viktiga telefonnummer

• Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.

• Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

• Vid livshotande tillstånd ring 112.

 

Fom 24/3-20 kommer Du att behöva boka tid för provtagning.

Det gör du genom att ringa våra mottagningssköterskor. Vi vill så mycket som möjligt skydda dig mot smitta. 

 

 

Väntelista till mottagningen

För närvarande kan vi inte ta emot/lista fler patienter på mottagningen. Det beror på att vi har haft en stor tillströmning av patienter. För att bibehålla en hög kvalitet har vi valt att stänga listan. Det finns en väntelista som du är välkommen att anmäla dig till. Lämna in en listningsblankett i receptionen så skickar vi brev till dig när du blivit listad på mottagningen.

                                                ***

Landstinget har bestämt att eventuell avbokning ska ske senast 24 timmar innan besöket. Om det inte görs måste tyvärr samma avgift som för besöket tas ut (OBS gäller även om frikort finns).  Gäller fn inte med anledning av coronavirus.

                                                ***

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Vi använder oss av journalsystemet Take Care. Detta innebär för dig som patient följande:

Du själv behöver inte göra någonting. Inte nu. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.
På webbplatsen 1177.se/sammanhallen-journalforing finns all information samlad. Besök den för att får svar på de frågor du kanske har. Här kan du också se när din vårdgivare planerar att börja använda sammanhållen journalföring

                                                 ***

Hammarby Sjöstads Barnmorskor ingår även i vår verksamhet. För dig som är gravid, drop in-mottagning för preventivmedelsrådgivning mm. OBS! Barnmorskornas drop in är också inställd - ring och boka tid.

Se mer under fliken Vår verksamhet - barnmorska 
eller hemsidan: www.hammarbysjostadsbarnmorskor.se

                                                 ***

För receptförnyelse via internet används 1177.se