Aktuellt

 

Det har kommit till vår kännedom att ett flertal av våra patienter på senare tid, mer eller mindre medvetet, listat om sig på digital vårdgivare som nu även etablerar sig med "fysiska vårdcentraler". För dig som patient medför omlistningen tyvärr att du inte längre kan söka vård hos oss vilket flera inte varit medvetna om.

Vill du som patient fortsätta att komma till oss behöver du dessvärre ställa dig i kö för att bli listad igen. Väntetiden är för närvarande mer än 6 månader.

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nytt från den 1 september 2020 - Uteblivandeavgift

Om du uteblir från ett planerat besök i öppenvård och inte lämnat återbud i tid, kommer du att få betala en uteblivandeavgift på 400 kronor. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

______________________________________________________________________

 

Information angående provtagning covid-19

Vi hänvisar till Regionens app "Alltid öppet" för att boka provtagning av Covid-19

Vi erbjuder INTE allmän provtagning av covid-19. Vi utför endast provtagning när läkare bedömer att det finns medicinsk anledning till det eller om patienten inte kan använda ovanstående app.

Läkaren avgör även vilket slags prov patienten ska ta. För att avgöra om patienten bär på viruset just nu tas provet genom att en tops förs in i näsan. För att se om patienten har haft sjukdomen tidigare och utvecklat antikroppar tas ett blodprov.

 

Patienter som behöver vård ska ringa till sin vårdcentral. Under coronapandemin har vi inte någon drop-in mottagning. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en bedömning och bokar därefter tid för ett fysiskt besök alternativt videobesök till läkare om det finns medicinsk anledning till det.

För att undvika smitta skiljer vi patienter som har infektionssymtom eller ska provtas för covid-19 från patienter som besöker mottagningen för andra besvär. Vårdpersonalen som utför provtagningen bär skyddsutrustning.

Det tar några dagar innan provsvaret är klart. Läkaren som ordinerat provet meddelar patienten vad provsvaret visade. 

VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUS!


Drop in-mottagningen  till läkare, mottagningssjuksköterskor 
håller stängt tillsvidare! 

Vi erbjuder nu telefonbokade akuta tider på morgonen mellan 8.30 – 10.00.

Från kl 7.45 -17.00 kan du ringa våra sköterskor för rådgivning eller tidsbokning.

OBS! Du får inte gå in på mottagningen om du har förkylningssymtom. Ring först mottagningssköterskan eller 1177 och rådgör.

Har du förkylningssymtom eller annan åkomma och förkylningssymtom som du behöver söka för, kommer vi att undersöka dig i separat del av mottagniongen alternativt i vårt tält.

 

Tänk också på att helst komma en person till mottagningen,  om du har barn eller annan anledning finns så kan max en person medfölja

Även drop-in provtagning på lab håller stängt till vidare . Du får istället boka tid för provtagning genom att ringa vår telefonsköterska 08-462 25 00 alternativt ringa direkt till lab vardagar 14.00-14.30 på telefon 08-462 25 08 .

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Självskattningstest:  https://corona.sll.se/

Viktiga telefonnummer

• Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.

• Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

• Vid livshotande tillstånd ring 112.

Väntelista till mottagningen

För närvarande kan vi inte ta emot/lista fler patienter på mottagningen. Det beror på att vi har nått taket för vad vi kan klara med bibehållen hög kvalitet . Det finns en väntelista som du är välkommen att anmäla dig till. Lämna in en listningsblankett i receptionen så skickar vi brev till dig när du blivit listad på mottagningen.

                                                ***

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Vi använder oss av journalsystemet Take Care. Detta innebär för dig som patient följande:

Du själv behöver inte göra någonting. Inte nu. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om ditt samtycke till att ta del av dina journaluppgifter.
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.
På webbplatsen 1177.se/sammanhallen-journalforing finns all information samlad. Besök den för att får svar på de frågor du kanske har. Här kan du också se när din vårdgivare planerar att börja använda sammanhållen journalföring

                                                 ***

Hammarby Sjöstads Barnmorskor ingår även i vår verksamhet. För dig som är gravid, drop in-mottagning för preventivmedelsrådgivning mm. OBS! Barnmorskornas drop in är också inställd - ring och boka tid.

Se mer under fliken Vår verksamhet - barnmorska 
eller hemsidan: www.hammarbysjostadsbarnmorskor.se

                                                 ***

För receptförnyelse kontakt via 1177.se