Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Chatten Mitt PTJ är kostnadsfri. Besök som resulterar i videokonsultation kostar som ett vanligt besök hos vårdcentralen: 200kr vid videosamtal med läkare och 100kr vid videosamtal med annan legitimerad vårdpersonal. Vi följer Region Stockholms direktiv.

Hur betalar jag?
Betalning sker via fakturering efter fullföljt besök. I de fall besöket inte fullföljs, eller resulterar i ett fysiskt besök på vårdcentralen, debiteras du inte för besöket.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?
Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?
Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.