Påfyllnadsdos i Region Stockholm

Med start den 1 mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.