Välkommen!

Välkommen!

Mottagningen ligger mitt i centrala Hammerdal och till oss är patienter i alla åldrar välkomna.

Barn och ungdomar går kostnadsfritt hos oss t.o.m. det år de fyller 23 år då vi har avtal med region Jämtland Härjedalen. Vi tar även emot dig som har intyg för nödvändig tandvård eller F-tandvård.


Om du har akuta besvär när kliniken är stängd ring 063-15 33 00 för jourtandläkare.

Barn med förstoringsglas framför munnen

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Läs mer