Patient får behandling av tandläkare

Våra behandlingar

Här nedanför listas mottagningens olika behandlingar. Vid behov remitterar vi till specialistläkare.

Våra behandlingar

Allmäntandvård

Barn- och ungdomstandvård (t.o.m. det år du fyller 23 år)

Är du eller ditt barn mellan 3-23 år men inte inskriven hos oss? Då kan du välja Hammerdals tandklinik som din tandvårdsmottagning genom att fylla i denna blankett.

Bettskenor

Implantat

Kosmetisk och estetisk tandvård

Kronor och broar

Porslinsfasader

Problem med visdomständer

Rotbehandling

Tandblekning (vi utför skonsam blekning av dina tänder)

Tandskydd (som används vid sportsammanhang)