Patientavgifter

Vi har samma avgifter som på en offentlig vårdcentral. Frikort och högkostnadsskydd gäller.

Besök hos läkare 100 kr
(300 kr om du inte är listad hos oss)

Telefonsamtal med läkare 100 kr

Besök hos sköterska 50 kr
(100 kr om du inte är listad hos oss)

Besök hos hudläkare 300 kr
(100 kr om du kommer på remiss)