Covid-19

Provtaqning för Covid-19

Den som har så lindriga luftvägssymptom att sjukvårdsrådgivning inte behövs kan få ta prov på Covid-19. Provet ger svar på om man har pågående Covid-19, inte om man haft det tidigare. Prover kan bara tas när symptom pågått i minst 24 timmar. 

Barn från och med förskoleklass provtas på samma indikation som vuxna

Begränsade tider. Provtagning sker i en vagn mitt emot Hamnstadens vårdcentrals ingång, och är kostnadsfri. Svar  meddelas via sms.

Tänkt på att hålla avstånd vid eventuell köbildning.

Antikroppstest för Covid-19 

Boka tid för antikroppstest gör du på vår webbtidbok. Du ska ha varit frisk i minst tre veckor innan testet kan göras. Tag med leigitmation och mobiltelefon.

Provtagning utan läkarbedömning kan ske från 18 år. På medicinsk indikation efter läkarbedömning kan provtagning ske även för barn och ungdom under 18 år.

Provtagningen sker på vårdcentralen, plan 4 . Kostar 160 kr. Anmäl dig och betala i självinscheckningsterminalen.

När provsvar är klar för du ett sms.

Vaccination Covid-19

Planering inför vaccinationen pågår för personer med hemsukvård/hemtjänst och dess hushållskontakter. Har du fått ett erbjudande av personal inom Lidköpings kommun och tackaat ja samt lämnat in en hälsodeklaration kommer att kontaktas av vårdcentral för inbokning av tid när vaccinet kommer. 

Vi har i dagsläget ingen information om när vi får vaccin. Hör du till gruppen 65 år och äldre, samt riskgruppet kommer du att få ett erbjudande per post och kommer att kunna boka tid här. OBS! Du måste ha fyllt i hälsodeklarationen som du får av oss.

För information om covid-19 se 1177.

 

Boka tid för provtagning 
Tänk på att välja rätt
- har du symptom väljer du Provtagning Covid-19
- vill du kontrollera antikroppar väljer du Antikroppstest Covid-19

- webbtidbok   Ingen bekräftelse skickas per mejl.