Covid-19

Provtaqning för Covid-19

Den som har så lindriga luftvägssymptom att sjukvårdsrådgivning inte behövs kan få ta prov på Covid-19. Provet ger svar på om man har pågående Covid-19, inte om man haft det tidigare. Prover kan bara tas när symptom pågått i minst 24 timmar. 

Barn från och med förskoleklass provtas på samma indikation som vuxna

Begränsade tider. Provtagning sker i en vagn mitt emot Hamnstadens vårdcentrals ingång, och är kostnadsfri. Svar  meddelas via sms.

Tänkt på att hålla avstånd vid eventuell köbildning.

Vaccination Covid-19

.Från och med vecka 24 så vaccinerar vi endast dos 2 på Sparbanken Arena. Vi kommer inte kunna erbjuda vaccin dos 1. Logga in på 1177.se och se vart det finns lediga tider.

För information om covid-19 se 1177. OBS! Ring inte 1177 och fråga.

Boka tid för provtagning

Nu kan du boka tid för provtagning covid-19 via 1177.