Vaccination säsongsinfluensa

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2022-2023

Information om årets influensakampanj kommer senare under hösten.

Bokning av säsongsinfluensan kan du göra på Vårdguidens E-tjänster.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?                                influensavirus
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är
◾65 år och äldre
◾gravid
◾vuxen eller barn över 6 månader med:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
- nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
- kronisk leversvikt eller njursvikt
- diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.  För övriga kostar det 230 kr.

Trots den pågående coronapandemin är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinationerna kommer genomföras på ett sådant sätt att trängsel och smittspridning förhindras.

Smittskydd Västra Götaland

 Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till:
◾Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
◾All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.