Vaccination säsongsinfluensa

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2022-2023

Vi vaccinerar på Hamnstadens vårdcentral

30 november och 7 december mellan kl  08.00 – 16.00.

Boka tid på 1177 E-tjänster

Vi vaccinerar även mot Pneumokocker och Covid-19.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?                                influensavirus
Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot coivd-19.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är
◾65 år och äldre
◾gravida efter graviditetsvecka 12
◾vuxen eller barn över 6 månader med:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
- nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
- kronisk leversvikt eller njursvikt
- diabetes
- kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.  För övriga kostar det 240 kr.

Smittskydd Västra Götaland

 Folkhälsomyndigheten betonar även vikten av vaccination till:
◾Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
◾All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.