Välkommen till distriktssköterskemottagningen

Hos oss på distriktssköterskemottagningen kan du få hjälp med bland annat

  • omläggning av sår
  • borttagning av stygn
  • injektioner
  • vaccinationer
  • förskrivning av inkontinenshjälpmedel
  • förskrivning av vissa läkemedel
  • bedömning av hudbesvär
  • bedömning av lätta infektioner i ögon och öron
  • katetervård
  • blodtryckskontroll

Du kommer i kontakt med oss på telefon 0510-48 88 00.