Psykisk hälsa

På Psykisk hälsa arbetar kuratorer, psykolog, Vi arbetar bland annat med KBT - Kognitiv och beteendeinriktad terapi, korttidsinriktad psykoterapi samt behandlande och stödjande samtal. 

Hit kan du ringa själv eller få remiss av läkare.

Du kommer i kontakt med oss via Vårdguidens E-tjänster, www.1177.se, eller via telefon 0510-48 88 17 eller 0510-48 88 27.