Vår personal

från vänster: Lone Zetterlund, Thor Bleeker, Helene Weldeborn, Maria Bleeker, Pernilla Tingström, Britt-Marie Blixt, Per-Anders Björk, Maritha Löwgren, Marina De Carolis, Vanja Sköld-Gustafsson

ej på bild: Ulla Nilsson, Marie Wågnert, Inga-Lill Sundberg, Florian Martin