Allmäntandvård

Vi erbjuder allmäntandvård som är skräddarsydd och anpassad efter dig.

Oftast grundar sig din behandling i något som hittats vid en undersökning dvs när vi tittar på alla dina tänder, munslemhinna och tandkött. Efter undersökningen går vi igenom vad som behöver göras och olika sätt man kan lösa besväret på.

Du får alltid ett kostnadsförslag på vad det kommer att kosta, från start till slut. Om vi inte kan göra ett kostnadsförslag samma dag, som vid större behandlingsbehov, återkommer vi antingen per mejl eller telefon.

 Inom allmäntandvård erbjuder vi bland annat följande behandlingar:

  • lagningar
  • kronor
  • broar
  • proteser
  • bettskenor
  • barn- och ungdomstandvård
  • rotfyllningar
  • tanduttagningar
  • behandling av tandlossningssjukdom