BVC-sköterskor

Herkules Barnavårdcentral Centrum

Vi som jobbar här är Berit Skoglöv och Gunilla Kihlberg.

Barnavårdcentralen är till för alla barn mellan 0-5 år. Barnavårdscentralens uppgift är att tillsammans med föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, uvecklas och må bra.

Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem i utveckling, tillväxt, beteende samt sjukdomar. På barnavårdscentralen kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, gränssättning, vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt osv. Vi arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet.