BVC-sköterskor

Herkules Barnavårdcentral Centrum

Vi som jobbar här är Berit Skoglöv, Gunilla Kihlberg och Malin Classon.

1 februari byter vi till nya lokaler!

Vi flyttar en våning högre upp i huset med ingång från baksidan av Herkules vårdcentral. Vi kommer att bli en del i Familjecentralen Centrum, vilket innebär att det också kommer att finnas öppen förskola, barnbibliotek, barnmorska och socialrådgivare i lokalerna.

Vår nya besöksadress blir: Stora Kyrkogatan 4, 503 31 Borås. Vi behåller samma telefonnummer som tidigare.

Barnavårdcentralen är till för alla barn mellan 0-5 år. Barnavårdscentralens uppgift är att tillsammans med föräldrarna arbeta för att barnen får den hälsovård de behöver för att växa, uvecklas och må bra.

Vi arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem i utveckling, tillväxt, beteende samt sjukdomar. På barnavårdscentralen kan man ta upp frågor som rör amning, mat, barnets sömn, gränssättning, vad man gör om barnet skadar sig eller blir sjukt osv. Vi arbetar enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet.