Diabetesmottagning

Du som har diabetes vet säkert att det är du själv som utgör de viktigaste delarna av behandlingen. Vi vill erbjuda dig den hjälp och stöd från sjukvården som du behöver för att leva med din diabetes på bästa sätt.

Du som har diabetes erbjuds besök hos läkare 1-2 gånger per år för kontroll, kroppsundersökning och provtagning. Läkarbesöket varvas med besök hos specialutbildad diabetessköterska, normalt 1-2 sjuksköterskebesök per år. Hos sjuksköterskan samtalar du om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga hjälpmedel som till exempel blodsockermätare och teststickor. Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få en bra kontroll på ditt blodsocker. Du ska veta hur du gör för bästa blodsockerkontroll vid akuta infektioner eller andra oväntade händelser. Du skall givetvis känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

Diabetesvården i Sverige kvalitetssäkras genom Nationella diabetesregistret NDR. Vi skickar regelbundet in data med avseende på våra registrerade diabetiker. Data skickas i elektronisk form på så sätt att enbart behörig personal får tillträde.

Vi som jobbar här:

Kristina Jensen, Ulrika Axelsson och Fanny Falk är distriktssköterskor med många års erfarenhet från sjukvården. De ansvarar för diabetesmottagningen på Herkules vårdcentral.