Implantat

Tandimplantat kan vara ett bra alternativ att ersätta förlorade tänder med. Efter en noggrann och utökad undersökning får du information om hur processen kan se ut för just dig. En implantatbehandling kan förenklat delas in i två steg; en kirurgisk del och en protetisk del. Den kirurgiska delen innebär en operation där man skruvar ner ett implantat av titan i käkbenet och den protetiska delen följer veckor eller månader efter då man skruvar en krona på implantatet. Det finns många fördelar med att ersätta förlorade tänder med implantat istället för tex broar eller proteser. Fråga oss så berättar vi gärna mer om det är aktuellt för dig.