Träning ska vara roligt och ge resultat!

Hos oss kan du välja olika former av träning, på olika nivåer. Här finns redskap och maskiner som passar både motionär och rehab. 

Det är en god idé att först träffa en fysioterapeut för att träningen ska vara effektiv utifrån dina besvär.

Observera att alla som tränar behöver vara ute ur lokalen vid stängning. Se till att avbryta din träning i god tid för att kunna respektera den tiden. Öppettiderna kan komma att begränsas kortare perioder, t.ex. under sommaren eller kring jul.

Trivselregler i gymmet

  • Säg till i receptionen när du kommer. Visa upp ditt gymkort.
  • Undvik att prata i mobil i gymmet.
  • Lämna inte kvar saker i skåpen i omklädningsrummet när du går hem.
  • Plocka undan och gör rent efter dig.
  • Fråga gärna personalen om du blir osäker på hur utrustningen fungerar.

Tillfälliga förändringar på grund av COVID-19

Vi stänger möjligheten att träna på gymkort. Dessa kort fryses och kommer aktiveras igen när risken för smittspridning minskat. Detta gör vi för att minska antalet personer i lokalen och på så sätt minskar risken för smittspridning.