Kontakt och Öppettider

Telefon reception
08-550 311 20
Telefontid vardagar 08.00-16.30

E-post
info.hovsjorehab@ptj.se

Telefon arbetsterapi och hemrehab
08-550 692 92
Telefontid vardagar 08.00-09.00

Arabisktalande tolk finns på mottagningen. 

Kontakta oss