Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med att främja för en god aktivitet och individens självständighet

Det kan innebära träning eller strategier för nya tillvägagångssätt. Det kan även vara hjälpmedel eller andra sätt att anpassa den fysiska miljön. Vi gör ofta hembesök eftersom behandlingen har bäst effekt i den miljö man oftast vistas i. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

Våra arbetsterapeuter erbjuder hjälp med exemplevis:

  • Handrehabilitering. Vid behov utprovning av handortos eller annat stöd

  • Lymfterapi
  • Behandling med stötvåg, laser, kinesiotejp och akupunktur
  • Bedömning av arbetsförmåga
  • Bedömning av ADL-förmåga och utfärda av intyg, på remiss från läkare
  • Basal demensutredning och utfärda av intyg, på remiss från läkare 
  • Bedöma behov och utfärda intyg inför ansökan om bostadsanpassning 
  • Gruppbehandling såsom värmebehandling med funktionsträning

  • Patientskolor (i samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut) som t.ex. artros- och smärtskola samt fallprevention enligt konceptet Aktiv Livsstil Hela Livet

Önskas kontakt ring oss på 08 - 550 692 92, 08.00-09.00 alla vardagar

 Legitimerade arbetsterapeuter

Åsa Wanhainen

Carina Kullander

Angela Eriksdotter

Vanessa Charoenrat