Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med att främja för en god aktivitet och individens självständighet

et kan innebära träning eller strategier för nya tillvägagångssätt. Det kan även vara hjälpmedel eller andra sätt att anpassa den fysiska miljön. Vi gör ofta hembesök eftersom behandlingen har bäst effekt i den miljö man oftast vistas i. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.

Våra arbetsterapeuter erbjuder hjälp med exemplevis:

  • Hemrehabilitering ensam eller i team med sjukgymnast/fysioterapeut och vid behov även dietist

  • Bedömning av hjälpmedelsbehov och därefter utprovning, förskrivning och ev träning med hjälpmedel

  • Handrehabilitering. Vid behov utprovning av handortos eller annat stöd

  • Behandling med stötvåg, laser, kinesiotejp och akupunktur

  • Aktivitetsbedömning i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vi skriver intyg som ska medfölja ansökan 

  • Bedömning av arbetsförmåga

  • Basal demensutredning samt utredning av aktiviteter i dagliga livet

  • Gruppbehandling såsom värmebehandling med funktionsträning

  • Patientskolor (i samarbete med sjukgymnast/fysioterapeut) som t.ex. artros- och smärtskola samt fallprevention enligt konceptet Aktiv Livsstil Hela Livet

  • Lymfterapi

 Legitimerade arbetsterapeuter

Åsa Wanhainen

Carina Kullander

Angela Eriksdotter

Vanessa Charoenrat