Dietist

En dietist arbetar med sambandet mellan hälsa, mat och näring.

En anpassad kost behövs vid vissa sjukdomstillstånd eller av andra skäl. Kostbehandling behövs vid t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, allergi, tarmsjukdom, KOL och undernäring. Vi ger även rehabilitering i hemmet för de som av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till mottagningen.

Exempel på behandlingsmetoder är:

  • Bedömning och behandling av näringsproblem vid medicinska tillstånd samt övervikt eller undervikt

  • Individuellt anpassad rådgivning kring kost och näring

  • Förskrivning av kosttillägg

  • Rådgivning till föräldrar vars barn har behov av kostbehandling

  • Kostrådgivning i hemmiljö 

Legitimerad dietist

Roxana Isaksson