Fallpreventionsgrupp

Vill du veta vad Du kan göra för att undvika att falla? Ta chansen att delta i vår fallpreventionsgrupp!

Vi arbetar utifrån "Aktiv livsstil hela livet" som är en studiecirkel om fallprevention för personer 65 år och äldre. Syftet med studiecirkeln är att förebygga fall och fallskador bland äldre personer och vi vänder oss till dig som har ramlat, riskerar att ramla eller är rädd för att ramla. Gruppen leds av arbetsterapeut och fysioterapeut hos oss på Hovsjö Rehab och består av 9 tillfällen med olika tema varannan vecka och en uppföljning ca 4-6 veckor efter sista tillfället. Frikort gäller.

På träffarna blandar vi teori, gruppdiskussioner och praktisk balansträning.Vi gör också ett hembesök för att se över fallrisker i ditt hem och närmiljö.  Du kommer få med dig många praktiska och handgripliga tips om hur du gör för att undvika att ramla!  

Hör av dig till receptionen och boka en tid hos oss så får du mer information. Välkommen!