Laser och stötvåg

Laser- och stötvågsbehandling används för att stimulera läkning i en skadad vävnad

Behandlingen används på skador i senor och muskler, t.ex. vid skador som hälsporre, hälseneinflammation, hopparknä, benhinneinflammation, golfarmbåge etc.

Stötvågsbehandling utförs av både fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kiropraktorer. Hör av dig till receptionen för att boka tid för bedömning. Välkommen!