Tandköttsinflammation & förlorat tandben

Gingivit & Parodontit

Gingivit

Oftast ligger bakterierna i tandköttskanten och har inte hunnit ta sig ner mellan tand och tandben. Där kan de om de inte tas bort regelbundet varje dag irritera tandköttet som blir svullet, ömt och lättblödande, detta kallas gingivit (tandköttsinflammation). Ett inflammerat tandkött kan se helt frisk ut, men om man petar på det kan det börja blöda. Bakterier tas lätt bort när Du borstar tänderna och använder tandtråd/tandstickor/mellanrumsborstar beroende på hur trångt Du har mellan tänderna. Det hjälpmedel som passar Dig bäst kan du pröva ut när Du är hos Din tandhygienist eller tandläkare.

Parodontit

En tandköttsinflammation som inte behandlas kan leda till tandlossning. Tandlossning kan bero på att man har aggressiva bakterier som bryter ner benet som håller tänderna på plats. Det kan vara på grund av dålig munhygien, nedsatt immunförsvar, sämre salivflöde, rökning, snusning, medicinering eller sjukdomar samt ärftliga faktorer. Oftast är det en kombination av flera faktorer som har gjort att bakterierna trivs i just Din munmiljö.

Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad - den är en dold folksjukdom och många vet inte ens om att de är utsatta.

Behandling

Många gånger kan det stoppas i tid, innan tänderna förlorat sitt fäste.

Det finns inga genvägar, utan rengöring (tandborstning och tandtråd) är den största faktorn som Du kan påverka och som kan göra störst skillnad. Oftast krävs det att Du har ett samarbete med din tandhygienist, regelbundna kontroller som innefattar röntgen för att jämföra tandbenets nivåer från gång till gång samt fortsatt behandling för att hålla detta tillstånd under kontroll.

Det är du som äger sjukdomen, inte sjukdomen som äger dig!