Prislista

Prislista, tandvårdsbidrag & tandvårdsersättning

Prislista

Priserna varierar efter hur stora behov Du har och givetvis får Du ett kostnadsförslag efter undersökningen på fortsatt behandling.

  • Undersökning från 850 kr
  • Lagning från 950 kr
  • Rotfyllning från 3570 kr
  • Krona från 6500 kr
  • Fasad från 6500 kr
  • Hemmablekning (över- och underkäke) från 3500 kr
  • Klinikblekning i stolen (över- och underkäke) från 4800 kr

(Uteblivet besök samt sent återbud debiteras!)

Tandvårdsbidrag

Alla får årligen ett tandvårdsbidrag, ATB. Är man mellan 30 och 74 år får man 300 kronor varje år och är man äldre eller yngre får man 600 kronor varje år. För barn och ungdomar (till det år man fyller 20 år) är tandvården gratis. Vi tar gärna emot hela familjer och börjar undersöka barnen vid 3 års ålder.

Från 2013 har patienter med många mediciner eller är strålbehandlade och blivit muntorra, är under dialysbehandling, har Chrons sjukdom eller svårinställd diabetes samt blivit organtransplanterad rätt till STB som är på 600 kr per halvår. Du som patient behöver ett läkarintyg som Du själv handhar.

Tandvårdsersättning

Kostnader upp till 3000 kronor av referenspriset får Du betala själv. Referenspriset är Försäkringskassans genomsnittliga begräkningsgrund och prissättningen varierar från klinik till klinik. För kostnader på 3001-15 000 kronor (av referenspriset) får Du 50 % ersättning. För kostnader över 15 000 kronor (av referenspriset) får Du 85 % ersättning.